OK

OK Cancel

Thank you

Close

Vaihdevuodet: Kaikki ihon ja hormonien muutoksista

Vichy Laboratoiresin tieteellisen viestinnän tavoitteena on jatkaa vaihdevuosien tutkimusta, vahvistaa historiallista taustaamme asiantuntijana ja viedä vaihdevuosien tietämystä eteenpäin.

Vaihdevuodet: Kaikki ihon ja hormonien muutoksista


Vaihdevuosien ihonhoidon edelläkävijä

Vichy Laboratoires on vuodesta 1992 lähtien tutkinut vaihdevuosien ihon erityispiirteitä ja olemme sitoutuneet auttamaan naisia tässä elämän erityisessä vaiheessa.

Perusteellisen ja kehittyneen tutkimustiedon ansiosta kosmeettinen ihonhoitotuote, on ensimmäistä kertaa koskaan, pystynyt kompensoimaan vaihdevuosien vaikutuksia ihon ikääntymiseen, jotta naisten hyvinvointi ja itseluottamus palautuvat.

MITÄ IHOLLE TAPAHTUU VAIHDEVUOSIEN AIKANA?

Into Your Skin - Coupe de l'eau

Vaihdevuosien jälkeen kasvojen ihon ikääntymiseen liittyy kolmenlaisia kliinisiä muutoksia: atrofiaa, veltostumista ja kuivuutta. Selitämme seuraavaksi jokaisen muutoksen

Epidermiksen tasolla

The slowing down in keratinocyte renewal causes accumulation of aged keratinocytes. Lipid synthesis is decreased, resulting in changes in the skin’s barrier function and cutaneous dryness, leading to slower desquamation and a modification of the optical properties of stratum corneum, which becomes dull and yellowish.

Dermiksen ja epidermiksen välisellä rajalla

Ihmisen ikääntyessä dermiksen ja epidermiksen välinen raja litistyy ja menettää vähitellen epätasaisuutensa. Kollageeni VII -geenin ilmentyminen vähenee ja sen tuotanto heikkenee. Kollageeni VII:n häviäminen nopeutuu fotovaurioituneella iholla ja voi aiheuttaa koheesion menetystä ihon eri kerroksissa. Se on ankkurointikuitujen päärakenneproteiini, joka mahdollistaa asianmukaisen koheesion orvaskeden ja verinahan välillä.  Tämän jälkeen orvaskeden ja verinahan välinen viestintä ja ravintoaineiden vaihto vähenee, mikä vaikuttaa ihon homeostaasiin sekä ihon mekaanisiin ominaisuuksiin.

Dermiksen tasolla

Fibroblastien määrä ja koko pienenee. Tämä ilmiö vaikuttaa kollageenin, elastiinikuitujen ja glykosaminoglykaanien (GAG) tuotantoon. Ihon proteiineja hajottavien entsyymien (kollagenaasi ja elastaasi) tuotanto kuitenkin lisääntyy iän myötä. Nykyään on perinteisesti hyväksytty, että kollageenipitoisuus vähenee ikääntymisen myötä ja kollageenimolekyylien liukoisuus heikkenee ja niiden mekaaniset ominaisuudet muuttuvat. Ihmisen fibroblastien ikääntymiseen liittyy kollageenisynteesin väheneminen, mutta ei-kollageenisten kokonaisproteiinien synteesi ei muutu. Lisäksi elastiset kuidut muuttuvat. Ne harvinaistuvat, menettävät suuntansa ja kosteuden puute muuttaa niiden joustavia ominaisuuksia ja aiheuttaa katkeilua." Heikentyneen kollageenisynteesin lisäksi ihon ikääntyminen johtaa verinahassa olevan hyaluronihapon haurastumiseen ja siitä erittäin altis tiettyjen entsyymien aiheuttamalle hajottamiselle."

Mitä ihosta on tärkeä muistaa vaihdevuosien aikana

FAKTA 1
Vaihdevuodet ovat kliinisten vaihteluiden jakso, jolla voi olla seuraavia vaikutuksia ihoon:
·      Atrofia
·       Ihon veltostuminen
·       Kuivuminen
 

FAKTA 2
Muutoksia on kahta tyyppiä:

BIOLOGISET MUUTOKSET
·      Huomattava talinerityksen heikkeneminen
·       Ihon rakenteen muutos, joka ilmenee ihon viskoelastisuuden vähenemisenä (Twistometer-tutkimus) ja ihopoimujen muodostumisen lisääntymisenä paineen vaikutuksesta (Densiscore-pisteytys)"
·       Orvaskeden oheneminen

IHOMUUTOKSET
·       Proteiinien hajoaminen ja hilseilyprosessi hidastuvat, mikä aiheuttaa vanhojen keratinosyyttien kertymistä.

DHEA-ASIANTUNTEMUS

DHEA on hyvin tunnettu tiedeyhteisössä. Se on nuorekkuutta suojaava hormoni, jota ihmiskeho tuottaa luonnollisesti. Sitä on meissä kaikissa ja se varmistaa, että ihomme näyttää nuorelta, raikkaalta ja kauniilta." Olemme havainneet, että vaihdevuosien jälkeen kehossa on 90 % DHEA:ta, mikä on merkittävä syy ihon nuorekkuuden menetykseen.
Kliiniset tutkimukset ovat antaneet viitteitä vaihdevuosi-ikäisten naisten ihon kliinisistä merkeistä ja koostumuksesta. Vichy on kiinnostunut DHEA:n vähenemisen vaikutuksesta ihoon vaihdevuosien aikana.
Paikallisen käytön kliinistä vaikutusta tutkittiin, ja sillä on osoitettu olevan vaikutusta epidermiksen paksuuntumiseen, talirauhasten määrän ja koon lisääntymiseen, ihon papyruksen kaltaisen ulkonäön vähenemiseen ja ihonsävyn parantumiseen.

Näissä kahdessa tutkimuksessa havaitut kliiniset vaikutukset ovat olleet perusteena uudelle tutkimukselle, jonka tarkoituksena on tuoda esiin DHEA:n paikallisen hoidon vaikutus geenien aktivaatioon ja niihin liittyviin proteiineihin."​​​​​​​

DHEA on monille suuri arvoitus. Seuraavassa muutamia kysymyksiä ja vastauksia:

MITKÄ OVAT VAIHDEVUOSIEN HORMONITOIMINNAN HEIKKENEMISEN KLIINISET VAIKUTUKSET?

Hormonien aiheuttaman ikääntymisen kliiniset merkit tunnistettiin muutama vuosi sitten: atrofia, ihon veltostuminen ja kuivuminen ovat kolme tärkeintä vaihdevuosihormonien vähenemiseen liittyvää kliinistä muutosta.
Ihon kaikilla tasoilla tapahtuu muutoksia:
-       Epidermiksessä lipidisynteesi hidastuu, mikä vaikuttaa ihon suojakerroksen toimintaan ja kuivuuteen." Iho uusiutuu vähemmän ja muuttuu elottomaksi ja kuivaksi.
-        Dermiksen ja epidermiksen yhtymäkohdassa esiintyy litistymistä ja tyypin IV kollageenin tuotannon vähenemistä, mikä vähentää ihon homeostaasia ja siten kommunikointia ja aineidenvaihtoa epidermiksen ja dermiksen välillä.
-        Verinahan tiheys ja tilavuus pienenee, kun kollageenin, elastiinin ja erilaisten glykosaminoglykaanien (GAG) tuotanto vähenee."
 

MISTÄ SAAT LISÄTIETOA HORMONAALISESTA IKÄÄNTYMISESTÄ?

Kliinisten oireiden syyn selvittämiseksi Vichy teetti tutkimuksia L'Oréalin tutkimuskeskuksessa. Biologisella tasolla* ikääntyvien naisten iholle on ominaista talinerityksen merkittävä heikkeneminen (- 57 %), viskoelastisuuden väheneminen ja ihopoimujen lisääntyminen."
Vuonna 2011 vaihdevuosi-ikäisten naisten ihon tuntemusta laajennettiin entisestään toisessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin hormonaaliseen ikääntymiseen liittyviä proteiineja: ihon hilseilyprosessi hidastuu, keratinosyyttien eriytyminen tehostuu ja vaikuttaa siten epidermiksen homeostaasiin.
* Labrie F Study- Knowledge of the skin of menopausal women = 58 women
 

MITÄ DHEA ON?

DHEA (dehydroepiandrosteroni tai prasteroni) on steroidihormooni, jota lisämunuainen alkaa valmistaa 7-vuotiaana. Siitä valmistetaan kaikki sukupuolihormonit. Sukupuolihormonit säätelevät ihon biologian useita osa-alueita. DHEA:n rooli hormonien esiasteena on tärkeä tekijä ihmiskehon ja ihon homoeostaasissa.
Sen tuotanto on huipussaan noin 25-vuotiaana, minkä jälkeen se alkaa heiketä. 70-vuotiailla sen taso on enää 10 % maksimiarvosta.

MIKSI DHEA ON KIINNOSTAVA? MIKÄ ON DHEAN ROOLI IHON IKÄÄNTYMISESSÄ?

Osoitettuaan hormonaalisen ihon ikääntymisen tiedot ja biologiset mekanismit Vichy kiinnostui DHEA:n roolista ihon ikääntymisessä.
Aluksi osoitettiin, että DHEA on tärkeä hormoni ihon nuorena pysymisen kannalta. Itse asiassa DHEA:n palauttamisen (suun kautta) kliinistä vaikutusta tutkittiin tarkoituksena selvittää, voisiko tämä hormoni kompensoida ja pysäyttää ikääntymisen merkit. Tutkimus osoitti, että DHEA:
-   Paransi talirauhasten toimintaa ja kosteutusta
-    Vähensi ihon pigmentaatiomuutoksia
-    Lisäsi epidermiksen paksuutta

DHEA:n paikallisen käytön kliinistä vaikutusta tutkittiin ja osoitettiin sen vaikuttavan epidermiksen paksuuntumiseen, talirauhasten määrän ja koon lisääntymiseen, ihon papyruksen kaltaisen ulkonäön vähenemiseen ja ihonsävyn paranemiseen.
Näissä kahdessa tutkimuksessa havaitut kliiniset vaikutukset olivat viiteperusta uudelle tutkimukselle (genomiikka ja proteomiikka), jonka tavoitteena oli osoittaa DHEA:n vaikutus geenien ja niiden vastaavien proteiinien aktivointiin.

Genomitutkimuksessa havaittiin, että DHEA:ta käytettäessä keratinosyyttien proliferaatioon osallistuvat geenit stimuloituvat, kun taas eriytymiseen osallistuvien geenien määrä vähenee, mikä on osoitus epidermaalisen homeostaasin säätelystä. DHEA:n paikallinen käyttö dermiksen tasolla lisää sen rakenteeseen liittyvien geenien ilmentymistä.
Nämä havainnot vahvistettiin proteomitutkimuksessa, jossa todettiin tyypin I ja III kollageenin ja HSP 47:n ilmentymisen voimistuneen.

Siksi Vichy tunnisti DHEA:n tärkeäksi hormoniksi, joka pystyy aktivoimaan uudelleen nuorekkaan ihon perusmerkit, joihin vaihdevuosien aiheuttama hormonien väheneminen vaikuttaa.

go to top