• research
  • Points de vente
  • newsletter
  • my skin

DIAGNOOSI

Asiaankuuluvien tietoturvalakien mukaisesti kerromme täten sinulle, että vain Vichy (ja heidän tekniset alihankkijansa) prosessoi henkilökohtaisia tietojasi - mukaan lukien fyysiset ominaisuutesi joista keräämme tällä lomakkeella - jotta voisit rekisteröityä palveluun ja käyttää aplikaatiota.

Sinulla on oikeus kirjautua sisään, korjata, vastustaa ja poistaa sinuun liittyvät tiedot milloin tahansa lähettämällä meille sähköpostia, jossa todistat henkilöllisyytesi.

Loppukäyttäjän Ihanneiho-diagnoosityökaluun kirjautuminen ja työkalun käyttö
Cosmetique Active International on kehittänyt tämän aplikaation Vichy-brändille. Aplikaatio on luovan työn tulos, jota suojaavat immateriaalioikeuslait. Käyttäessään aplikaatiota, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä lakeja ja voimassaolevia sääntöjä.

1. Määritelmät

Tästä lähtien:

"Vichy" tai "me" tai "meidän" tarkoittaa alustan omistajaa niin kuin se on alustan käyttösäännöissä määritelty.

"Aplikaatio" tarkoittaa "Ihanneiho-diagnoosia", joka on  tämän alustan virtuaalinen diagnoosityökalu.

"Aplikaation sisältö" tarkoittaa sen osia ja sisältöjä, joita aplikaatio tarjoaa ja/tai sisältää (erityisesti, mutta muita poislukematta, kosmetiikkatuotteisiin liittyvä sisältö ja ohjelmistokoodi)

"Lisenssi" tarkoittaa lisenssiä, joka annetaan käyttäjälle, joka noudattaa käyttöehtoja ja -sääntöjä.

"Alusta" tarkoittaa Vichy-alustoja (esim. websivut, älypuhelinaplikaatiot ja/tai tablettiaplikaatiot jne.), joissa aplikaatio on saatavilla.

"Tulokset" tarkoittaa käyttäjäsisältöä, jota aplikaatiossa tai sen yhteydessä muokataan ja/tai prosessoidaan.

"Käyttäjä" tai "sinä" tarkoittaa ketä tahansa yli 18-vuotiasta henkilöä, joka käyttää ja/tai kirjautuu sisään aplikaatioon ja/tai aplikaatiosisältöön alustalla.

"Käyttäjäsisältö" tarkoittaa alkuperäistä valokuvaa ja/tai sisältöä, jota lataat aplikaatioon ja/tai käytät aplikaatiossa.

2. Lisenssi ja tarkoitus

Aplikaatio, aplikaatiosisältö ja tulokset ovat käyttäjän käytettävissä seuraavien ehtojen vallitessa: Me annamme käyttäjälle henkilökohtaisen, ilmaisen, ei-luovutettavan, ei-eksklusiivisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää aplikaatiota, aplikaatiosisältöä ja tuloksia ainoana tarkoituksenamme antaa sinulle mallinnus ihanneihostasi käyttämällä apuna käyttäjäsisältöä. Tulosten perusteella suosittelemme käyttäjälle meidän kosmetiikkatuotteitamme ja annamme joitakin päivittäisiä vinkkejä käyttäjän omien henkilökohtaisten, ei-kaupallisten ja yksityisten tarpeiden täyttämiseksi ("tarkoitus").

Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttämällä aplikaatiota aplikaatiosisältö ja/tai tulokset muutoin kuin tiukasti aplikaation tarkoituksen mukaan ja tämän lisenssin sallimalla tavalla saattaa aiheuttaa harmia meille ja/tai lisenssin saaneille ja/tai muille oikeuksia omaaville osapuolille ja olet sellaisessa tilanteessa yksin vastuussa aplikaation, aplikaatiosisällön ja/tai tulosten vääränlaisesta käytöstä.

Käyttäjä hyväksyy, että hänellä on vain ja ainoastaan tämän lisenssin takaamat oikeudet.

Tämä lisenssi on voimassa käyttäjän käyttäessä aplikaatiota (tai kun hän klikkaan "Hyväksyn"-painiketta (tai vastaavaa), jota käyttäjän on painettava päästäkseen aplikaatioon) ja sen voimassaolo jatkuu, kunnes puramme lisenssin. Saatamme koska tahansa purkaa lisenssin ja evätä pääsysi kaikkiin aplikaation osiin ilman erillistä huomautusta asiasta. Voimme myös vaihtaa tai lopettaa minkä tahansa tai kaikki aplikaation palvelut milloin tahansa tai muuttaa näitä sääntöjä (lisenssi mukaanlukien) milloin tahansa.

3. Aplikaation käyttö

Käyttääksesi aplikaatiota sinun pitää mahdollisesti (i) täyttää aplikaatiolomake ja/tai (ii) klikata "Hyväksyn"-painiketta (tai vastaavaa) hyväksyäksesi käyttösäännöt.

a. Käyttäjäsisältö ja tulokset
Saat käyttää ja/tai ladata vain sellaista käyttäjäsisältöä ja/tai tuloksia, joka on aplikaatioon soveltuvaa. Käyttäjäsisältöä ja/tuloksia ei saa käyttää, jos se (i) on vaarallista, uhkaavaa, ahdistelevaa, loukkaavaa, laitonta, herjaavaa, luvatonta, solvaavaa, vahingoittavaa, ilkeämielistä, rivoa, vihamielistä, säädytöntä, petollista, valheellista tai harhaanjohtavaa, (ii) esittää jotakuta, joka ei ole hyväksynyt käyttöä / latausta, (iii) rikkoo yksityisyydensuoja- tai kuva- ja julkisuuslainsäädäntöä, (iv) rikkoo omaisuuslainsäädäntöä tai immateriaalioikeuksia (mukaanlukien tekijänoikeus- ja tuotemerkkilait). Olet yksin vastuussa tuloksista, jotka luot aplikaation avulla. Ne ovat sinun valintojesi tulos ja olet vastuussa mahdollisiin kolmansien osapuolien vaatimuksiin tuloksiin liittyen. Valtuutat ja takaat täten meille, että (i) sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja/tai valtuutukset käyttää ja/tai ladata käyttäjäsisältö ja/tai tulokset (ii) kaikki informaatio ja/tai käyttäjäsisältö ja/tai tulokset jotka lataat palveluun ovat totuudenmukaisia, eivätkä harhaanjohtavia.

b. Oikeudet käyttäjäsisältöön ja tuloksiin

Täten annat meille tekijänoikeusmaksuttoman, maailmanlaajuisen, päättymättömän, peruuttamattoman, ei-eksklusiivisen ja alilisenssoitavan oikeuden käyttää, muokata, kopioida, adaptoida, ladata, jakaa, modifioida ja tehdä jatkotöitä käyttäjäsisällöstä ja/tai tuloksista ja/tai esittää tällaista käyttäjäsisältöä ja/tai tuloksia ja niiden muokkauksia tai johdannaistöitä.

c. Aplikaation tarjoamat mallit ja sisältö

Aplikaatio saattaa antaa käyttöösi jotakin aplikaatiosisältöä (sisältöä kosmetiikkatuotteisiimme ja -tuotemerkkeihimme liittyen). Tiedostat ja hyväksyt, että kyseiset aplikaatiosisällöt ovat immateriaalioikeuslainsäädännön alaisia ja / tai kuvaoikeuslainsäädännön ja / tai muiden tekijänoikeuslakien alaisia ja ne ovat käytettävissä vain mainittujen oikeuksien rajoissa ja tarkoituksen mukaisesti. Siten kaikenlainen aplikaatiosisällön tai sen osien jäljentäminen ja / tai uudelleenesittäminen, kokonaan tai osittain, missä tahansa mediassa muihin kuin näissä käyttösäännöissä mainittuihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

4. Henkilökohtaiset tiedot

Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja käyttäjään liittyen rekisteröitymisen ja / tai aplikaation käytön hallinnointitarkoituksiin. Tämänlaiset henkilökohtaiset tiedot (jotka saattavat sisältää kuvasi tai muuta käyttäjäsisältöä, jota lataat) prosessoidaan automaattisesti.

Tiedostat ja hyväksyt, että henkilökohtaisia tietojasi (kuvasi mukaanlukien) voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle kolmansille osapuolille, jotka ovat meille työskenteleviä toimeksisaajia tai palveluntarjoajia.

He tarjoavat aplikaatioon tai tuloksiin liittyviä palveluja. Asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus käsitellä, korjata, vastustaa ja poistaa tiedot, jotka liittyvät sinuun.

Voit käyttää tätä oikeutta milloin tahansa lähettämällä meille sähköpostiviestin, jossa todennat henkilöllisyytesi, seuraavaan osoitteeseen: vichyfinland@loreal.com. Noudatamme salassapitovelvollisuutta käyttäjän lähettämien henkilökohtaisten, aplikaation käyttöön liittyvien tietojen osalta.

5. Oikeuksien rajoitukset

Tiedostat, että sinua on tiedotettu siitä, että aplikaatio, aplikaatiosisältö ja/tai tulokset tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ja tiedostat, että:
- Käytät aplikaatiota omalla vastuullasi.
- Me ja/tai valtuutuksenomaajamme emme tarjoa mitään takuita, mukaanlukien sellaisia takuita, jotka liittyvät piileviin vikoihin, konformismiin, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopimiseen ja loukkaamattomuuteen. Emme myöskään takaa, että aplikaatio, aplikaatiosisältö ja/tai tulokset (i) täyttävät käyttäjän vaatimukset ja sopivat hänen tietokoneympäristöönsä ja sen Internet/telecom-yhteyteen, (ii) ovat tehokkaita, oikeita, keskeytymättömiä, turvallisia, häiriöttömiä, käyttöhäiriöriskittömiä tai käytettävissä olevia. (iii) eivät sisällä viruksia, matoja, Troyan hevosia tai muita tarttuvia tai vaurioittavia ominaisuuksia, mukaanlukien materiaali, joka saatetaan tulkita vastenmieliseksi (iV) ovat sinulle tyydyttäviä ja/tai täyttävät vaatimuksesi ostessasi tuotteen ja/taiovat realistisia.

6. Asiaankuuluva lainsäädäntö ja lainkäyttövalta

Kiistat käyttösääntöjen voimassaolosta, tulkinnasta ja/tai tehokkuudesta ovat lainkäyttövallan alaisia.